Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure


Det finns en del berättelser som känns extra angelägna, detta är en av dem. Och just nu har vi alltså förmånen att bearbeta Udtja Lasses bok "Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure – en berättelse om 200 år av övergrepp" till ett manus.

Från bokens baksidestext:
Den svenska regeringen uppdrog 2003 åt en senior diplomat att förhandla med Norge om en konvention om det gränsöverskridande renbetet. /.../ Därmed tog förhandlingarna en annan vändning än vad uppdragsgivaren hade räknat med.
Som vi berättade under Staare 2018 har teatern en uppsättning i vardande som ska spegla förhandlingarna om en ny renskötselkonvention mellan Sverige och Norge. (Läs mer sr.se)

Glädjande besked
Tomas Bresky är den som fördjupar sig i berättelsen och i början av maj beviljade Sveriges författarfond ett avsevärt ekonomiskt stöd, drygt 120.000 kronor, för bearbetningen/dramatiseringen. Sveriges författarfond.

Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure

Boken är skriven 2007 av Udtja Lasse, 
som diplomat är han känd som Lars Norberg,
utgiven av Emma Publishing.
ISBN 987-91-633-0436-1

Titeln anspelar på
Bury my heart at Wounded knee

DEH! recension – Strömsund

Humor, sorg och hopp i samiska teaterns DEH!

DEH! är underbart teatral och koncentrerad. Glidningen mellan det inre och det yttre, det drömska och verkligheten är suverän. Här finns också en omsorg om komiska biroller som de överförstående socialsekreterarna med huvudet på sned – publiken hummar genast med – som blir skräckfåglar, men utan att barnet tappar sin makt.

Här ryms stor humor, stor sorg, nästan i ett. Och hopp.”


Malin Palmqvist recenserade DEH! för Länstidningen när föreställningen spelades i Strömsund i början av februari 2018. 

Samer vs staten – går det att få gehör för urfolksrätten?

Efter inledning av John Stauffer, tf. chef för Civil Rights Defenders, berättar Åsa Simma, teaterchef på Giron Sámi Teáhter, journalisten Tomas Bresky, samt en representant från Lars Norbergs samiska delegation om en kommande teateruppsättning om förhandlingarna av en ny renbeteskonvention mellan Sverige och Norge.
Vad hände egentligen – var går gränsen för beaktandet av "de samiska intressena", och vad händer om man överskrider denna gräns?
Därpå kommer Katri Linna, människorättsjurist på Civil Rights Defenders, och Victoria Tauli-Corpuz, FNs särskilda rapportör för urfolksrättigheter, i samtal på engelska att diskutera den internationella kritik som Sverige fått på grund av bristande respekt för urfolksrättigheter.

Tid: Tisdag 6 februari, kl 15.15–16.45.
Plats: Sal F214, Mittuniversitetet, Östersund.
Arrangörer: Same Ätnam, Giron Sámi Teáhter, Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen.
Nästa sida >