Demokratiskt och helande samtal, Umeå 11 mars

Föreläsning om samers psykosociala hälsa och ett demokratiskt och helande samtal – Umeå med Petter Stoor och Åsa Virdi Kroik.

Umeå – Folkets hus, Skolgatan 59, lördag 11 mars, 2017, klockan 13.00–15.00. Ingen föranmälan behövs. Träffen är kostnadsfri. Välkommen.

Petter Stoor inleder och berättar om sin rapport om samers psykosociala ohälsa och funderar över begreppet terapeutisk aktivism, därefter följer ett samtal, som tar sitt avstamp i föreställningen CO2lonialNATION och modereras av Åsa Virdi Kroik, som ett sätt att lyfta demokratiskt helande där besökarna inbjuds att samtala kring dessa teman.

Samtalen sker med koppling till, men fristående från, föreställningen CO2lonialNATION – en dokumentärteater som spelas på Väven fredag 10 mars.

Petter Stoor är doktorand på SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus) och doktorand på SSHF (Senter for samisk helseforskning) på UiT, föreläser kring sin rapport Kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa och funderar över begreppet terapeutisk aktivism som ett sätt att förstå hur, och agera kring, de problem rapporten belyser, något som visar sig i samisk aktivistisk konst och kultur”. Moderator är Åsa Virdi Kroik, författare och forskare.

Demokratiskt och helande samtal, Östersund 22 februari

Föreläsning om lagstiftarens syn på samiska rättigheter, om hur det är att leva i och överleva kolonisation och demokratiskt helande samtal – Östersund med Anta Hilje, Eivind Torp och Åsa Virdi Kroik.

Östersund – lokal Gaaltije, onsdag 22 februari, 2017, klockan 18.30–20.30. Ingen föranmälan behövs. Träffen är kostnadsfri. Välkommen.

Eivind Torp inleder med en föreläsning om hur ett kolonialt synsätt har präglat lagstiftarens utformning av den lagstiftning som rör samernas rättigheter i Sverige, alltså renbeteslagarna från 1886 och fram till 1971, och med en avslutande diskussion om rättsläget just nu.

Efter föreläsningen berättar Anta Hilje som levt sitt liv i som same det koloniala Sverige om att leva och överleva. Vad betyder våra attityder och inställningar för hur vi mår och hur kan vi stötta och lära av varandra?

Därefter öppnar Åsa Virdi Kroik för ett gemensamt demokratiskt samtal kring detta. Samtalen sker med koppling till, men fristående från, föreställningen CO2lonialNATION – en dokumentärteater som spelas i Östersund 21 februari.

Eivind Torp, docent på avdelningen för Ekonomivetenskap och juridik vid Mittuniversitetet. Anta Hilje, Krokom. Moderator är Åsa Virdi Kroik, forskare och författare.

CO2lonialNATION premiär, Tärnaby 14 februari

För Giron Sámi Teáhter är det en historisk dag, en premiär av en föreställning som är repeterad i Kiruna och har premiär i Tärnaby, har förmodligen aldrig hänt tidigare.

Så med stor glädje ser vi fram emot detta och önskar ALLA varmt välkomna!

Vi ses klockan 19.00 i kväll på Folkets Hus i Tärnaby.


Nästa sida >