Hon är uppvuxen på fjället och blev skådespelerska. Sapmis senaste sydsamiska skådespelerska och dramatiker! I höst spelar Marja Lisa Thomasson sin monolog Arven du fikk på Giron Sámi Theater.

Marja Lisa Thomasson är från Barbo i Norge. Ungefär i höjd med Umeå. Arven du fikk är Marja Lisas examensarbete från den treåriga teaterhögskolan i Nord Tröndelag. Klivet från fjället till teatern var stort och långt ifrån självklart. Hon är uppvuxen i renskötarfamilj och placerades på internatskola i Snåsa. 

”Det var det enda rätta då. Men tror inte det är bra för en sjuåring att flytta hemifrån”, säger Marja Lisa. Hemlängtan var en ständig och stark kraft i bröstet. Hon saknade daglig närkontakt med djur och ville bli veterinär. Hon smugglade in en hamster till internatskolan. En parallelldröm var att bli skådespelare.
Stacks Image 115747
Bild: Erica Huvva
Stacks Image 115749
Hur visste du att det alls fanns ett yrke som skådespelare? ”Jag vet inte. Det bara fanns i kroppen. Jag showade hemma lite när jag var barn.” En längtans hunger och en glädje att stå på scen växte hos Marja Lisa. Hon utbildade sig på olika teaterskolor, varvade med årslånga arbeten i renskogen. Hon lärde sig skådespelarteknik, improvisationer och scenövergångar. Och hon levde renskötarens vardag. Där man varje dag riskerar att möta järv och lo som river renarna.

”Så ligger de där drept eller halvdrept, de står och lev fast de är uppätna kring halsen och har stora köttsår.” Marja Lisa kände sig allt mer anti teater! ”Det kändes egoistiskt att hålla på med sig själv på en scen. Jag kommer från en kultur där traditioner håller på att försvinna. Det fanns annat viktigt att göra. Till exempel att politiskt påverka rovdjurspolitiken i Sapmi.” 

Under flera år funderade Marja Lisa hur hon skulle arbeta. Som renskötare eller skådespelarerska? Var gjorde hon bäst nytta? Hon valde inte bort något. I Arven du fikk gestaltar hon känslan och utmaningarna renskötare står inför när rovdjur kastar sig över och pinar renarna ända in i skallbenet. Det är en politisk teater, som berör på ett djupare plan och stannar kvar i åskådaren. Marja Lisa Thomasson är en skapande skådespelare, som har två ord på K som ledstjärnor: kvalitet och kunskap.
Spellokal: gymnastiksal eller större tomt utrymme.
Spelyta: minst 8 x 8 meter.
Takhöjd (över hela ytan): minst 3 meter.
Mörkläggning: ja, helt mörklagt. Mycket viktigt.
El: 16 A, 400 V
Byggtid: tre timmar.
Rivtid: en och en halv timma.
Bär-, bygg- och rivhjälp: två vuxna.
Pris: 8000 SEK.
Logi: två enkelrum, hotellstandard, en natt.
Ytterligare spelning i samma lokal: 5000 SEK, och två enkelrum, hotellstandard. Max två föreställningar per dag.

Är du intresserad? Vill du veta mer? Kontakta:
Maja Bonta, maja@samiteahter.org, Tel. 070-342 90 95.
Stacks Image 115763
Projektet är ett interregprojekt som pågår fram till 30 juni 2020. Målet är att skapa en grund för ett långsiktigt samarbete över landsgränsen mellan Sijti Jarnge i Hattfjelldal och ett samiskt center i Tärnaby.
Giron Sámi Teáhter deltar i projektet genom att tillföra innehåll som teaterworkshops, språkpedagogiskt arbete, föreställningar och samtal. Under projektets första 8 månader har barnföreställningen DEH! spelats i Tärnaby och två dagar med Språkcirkus har genomförts för samiska barn mellan 6 och 11 år. Nästa insats blir föreställningen Arven du fikk som får sin premiär i Tärnaby. Stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden gör arbetet möjligt.